مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۷ آذر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز یکشنبه ۷ آذر پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠
رشته کشاورزی – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩
رشته صنعت – پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای

۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵
بازی و ریاضی
پایه اول
ساعت ١۴:۲۵ تا۱۴:۵۰
فارسی و نگارش
پایه دوم
ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵
بازی و ریاضی
پایه سوم
ساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰
فارسی و نگارش
پایه ششم
ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵
زبان انگلیسی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰
زبان انگلیسی
پایه هشتم
ساعت ١۶:۵۰تا ١۷:۱۰
زبان انگلیسی
پایه نهم
ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰
تفکر و سبک زندگی
پایه هشتم

متوسطه دوم:
ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰
زیست شناسی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
فیزیک دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:
ساعت۸صبح
درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس آموزش قران پایه سوم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس هدیه‌های اسمانی پایه دوم دبستان
ساعت ۱۵
درس عربی، زبان قران۳رشته علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰
درس پیام‌های آسمان (پایه هفتم)

شبکه امید:
دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانی
ساعت ۱۰:۳۰
درس:مدیریت خانواده و سبک‌زندگی
پایه:دوازدهم
رشته:مشترک همه رشته
ساعت ۱۱:۰۰
درس:انسان و محیط زیست
پایه:یازدهم
رشته: مشترک همه رشته‌ها
دروس فنی حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰
درس:دانش فنی پایه تربیت کودک
پایه:یازدهم و دوازده
رشته:تربیت کودک
ساعت ۱۲:۳۰
درس:فیزیک
پایه: دهم و یازدهم
رشته:مشترک همه رشته‌ها
برنامه حل تمرین مدرسه تلویزیونی ایران
ساعت ۱۳:۰۰
درس: حسابان
ساعت ۱۳:۳۰
درس: ریاضیات گسسته