مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۱۷ اسفند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰
نگار گری – پایه ۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
مشبک کاری روی چوب – پایه۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:
ساعت۱۳:۴۵تا ١۴:۰۵
فارسی و نگارش
پایه اول
ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸
فارسی و نگارش
پایه دوم
ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲
بازی و ریاضی
پایه سوم
ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵
فارسی و نگارش
پایه چهارم
ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸
بازی و ریاضی
پایه پنجم
ساعت۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰
مطالعه اجتماعی
پایه هفتم
ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰
مطالعه اجتماعی
پایه هشتم
ساعت ١۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰
مطالعه اجتماعی
پایه نهم

متوسطه دوم :
ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰
شیمی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه قران:
ساعت۸
اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان
ساعت۱۱:۲۰
درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران
در شبکه امید روز
سه شنبه ۱۷ ‌اسفند ماه

دروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی
ساعت ۱۰:۳۰
درس: امادگی دفاعی
پایه: دهم
رشته:مشترک رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۱:۰۰
درس: انسان و محیط زیست
پایه: یازدهم
رشته : مشترک ریاضی تجربی

دروس فنی حرفه ای
ساعت ۱۲:۰۰
درس: تولید و پرورش مرغ
پایه: دهم
رشته: امور دامی
ساعت ۱۲:۳۰
درس:مدیریت تولید
پایه: یازدهم
رشته: شایستگی های غیر فنی

حل تمرین ۱۳:۰۰
درس: فیزیک
پایه: یازدهم
درس: زیست
پایه: دوازدهم