برنامه درسی دانش آموزان (دوشنبه ۱ اردیبهشت)

در روزهایی که مدارس با هدف پیشگیری از ابتلای دانش آموزان و معلمان به کرونا تعطیل شده است آموزش همچنان ادامه دارد.

مدارس تعطیل است اما آموزش و یادگیری تعطیل نیست! مدارس و معلمان این روزها با ابتکار خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا جریان یادگیری دانش‌آموزان دچار خلل نشود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه از شبکه ۴ و شبکه ۷ تلویزیون در روز دوشنبه ۹۹/۲/۱ به شرح زیر می باشد:

دانش آموزان عزیز اگر موفق به دیدن این آموزش ‌ها از تلویزیون نشده‌اید،با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس کاروفناوری پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس ریاضی پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ادبیات فارسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵علوم تجربی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی.

ساعت۱۶درس جغرافیای ایران پایه۱٠ تمام رشته ها .

ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی پایه١٢ تمام رشته ها .

ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٢:٣٠ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس اصول عقاید٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵۵ مدیریت تولید پایه ۱١مدیریت کیفیت درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۵۵: ١٠تا١١:٢٠ عربی٢ -پایه١١ شاخه های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٢٠: ١١تا ١١:۴٠ ریاضی١ پایه١٠ حل تمرین پودمان ۴ درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش.

ساعت۴٠: ١١تا ١٢ طراحی و زبان بصری پایه١٠ مفهوم و فیزیک رنگ شاخه فنی حرفه‌ای.