برنامه درسی دانش آموزان (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۹۹)

برنامه درسی دانش آموزان (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت۹۹)

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، حوزه معاونت پرورشی وفرهنگی با رویکرد مدرسه محوری و تمرکز بر مربی پرورشی و استفاده از ظرفیت معلمان مدارس و هسته‌های مشاوره مناطق برنامه ریزی‌های متعددی را انجام داده است تا از طریق فضای مجازی و بستر رسانه ای استان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجود فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی در شبکه بزرگ دانش‌آموزی برنامه ریزی و اجرا شود چرا که مدرسه تعطیل می‌شود اما تربیت هرگز از جریان نخواهد افتاد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ماه ۹۹ به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️ متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه
♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ۹ نهم متوسطه اول – پودمان هدایت تحصیلی
♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ادبیات فارسی -درس آزاد متوسطه اول
♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی -درس آزاد متوسطه اول
………………………………….
⬅️ دوره ابتدایی:

🎲ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول ابتدایی
🎲ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
🎲ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم ابتدایی
🎲ساعت ١٢ تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
🎲ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم ابتدایی
🎲ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم ابتدایی
⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

⬅️ متوسطه دوره دوم
🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم

⬅️ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت ٧ تا ٧:٢۵ حسابداری صورتهای مالی -پایه ١٢- مالیات و عملکرد-رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای . پایه دوازدهم
♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد الگوساز و برشکار لباس -پایه ١١-رشته های خیاطی -شاخه کاردانش پایه یازدهم
♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -پایه ١٢- نصب و راه اندازی شبکه افزارها- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای
♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ استاندارد نقشه کشی معماری -پایه ١١- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش.
♦️⏰ ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ٢-پایه ١١- درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها -پایه ١٢- بدنسازی مدرن -رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای
♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس جامعه شناسی ٣-پایه ١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی
♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢- پایه ١١- رشته ادبیات و علوم انسانی
♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس هویت اجتماعی -پایه ١٢ -رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی