بنیاد برکت ۱۶۲۹شغل در استان سمنان ایجاد کرد

حامد احمدی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان سمنان گفت: بنیاد برکت در حوزه اشتغالزایی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، یکهزار و ۶۲۹ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.

حامد احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طی مدت مذکور، تعداد ۵۴۳ طرح اشتغالزایی در این بنیاد مستقر شده است که تعداد پنج شهرستان استان مشمول این طرح هستند.

طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ۱۰ بخش، هفت شهر و ۶۴ روستا را تحت پوشش قرار داد.

طرح های اجرا شده به ترتیب شامل ۲۲.۶ درصد پروار بندی بره، ۱۱.۴ درصد تولید پوشاک زنانه، ۷.۳ درصد پرورش گوسفند داشتی و بقیه مربوط به طرح های اجرای آرایشگاه، فرش دستی، الکتریکی، خیاطی و گلیم بافی بوده است.
کل سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بنیاد برکت درحوزه اشتغال طی سال های ۹۷ تا شهریور امسال ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

با پیگیری های به عمل آمده، شهرستان شاهرود در طرح حمایت های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) قرار گرفت که با توجه به ضریب محرومیت بالاتر در سطح استان، از این پس با وجود تسهیل گری، از حمایت های اجتماعی و اشتغالزایی بیشتری بهره مند می‌شود.

شهرستان های میامی و گرمسار از قبل، جزو شهرستان های واقع در حمایت اجتماعی کشوری ستاد قرار دارند.