بودجه سمنان، مهدی‌شهر و سرخه ۴۰ درصد افزایش یافت

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پایه بودجه‌ای حوزه انتخابیه مرکز استان سمنان ضعیف است از افزایش ۴۰ درصدی بودجه این حوزه انتخابیه در سال ۹۵ نسبت به سال پیش از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، احمد همتی عصر امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان مهدی‌شهر در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: باوجوداینکه بودجه حوزه انتخابیه سمنان، مهدی‌شهر سرخه در سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است؛ اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان سمنان و این حوزه انتخابیه، باید گفت که هنوز نسبت به استان‌های دیگر خیلی عقب هستیم.

وی با اشاره به اهمیت افزایش پایه بودجه‌ای استان سمنان و حوزه انتخابیه مرکز این استان خاطرنشان کرد: درصد بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌سرعت افزایش‌یافته است.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مهم بیانگر این است که بهره‌وری در میزان اعتبارات در شهرستان‌های مرکزی استان سمنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همتی با اشاره به اینکه افزایش بودجه عمرانی سبب بهره‌وری در ارائه خدمات خواهد شد تصریح کرد: امسال نیز در تخصیص اعتبارات، بودجه‌ها باید به سمت هزینه‌های عمرانی برود تا شاهد افزایش بهره‌وری باشیم.

وی با بیان اینکه باید در میزان اعتبارات در نظر گرفته‌شده در شهرستان‌های مرکز استان سمنان تجدیدنظر شود اظهار داشت: در حوزه انتخابیه مرکزی استان سمنان، بی‌عدالتی در بودجه وجود دارد و این بی‌عدالتی باید هرچه زودتر اصلاح شود.

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سمنان، مهدی‌شهر و سرخه قابل‌قبول نیست خاطرنشان کرد: با توجه به ثروت عظیم موجود در کشور این بودجه قابل‌قبول نیست و باید در این زمینه تحولی اساسی داشته باشیم.

همتی با اشاره به وضعیت بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کار بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های مجلس به اتمام رسیده است و تمامی کمیسیون‌ها گزارش‌های خود را به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه دادند تا پس از بررسی در صحن مجلس مطرح شود.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان