بیش از یک میلیون هکتار از بیابان‌های استان در معرض فرسایش بادی قرار دارند

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار هکتار از بیابانهای استان سمنان تحت فرسایش باد قرار دارند.

به گزارش مرآت،علی اصغر جلالی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار قومس با بیان اینکه استان سمنان سومین استان کشور از لحاظ وسعت بیابانی ست، گفت: مساحت کل استان ۹میلیون و۷۰۰ هزار هکتار است که از این مقدار ۵ میلیون و۲۰۰ هزار هکتار آن را بیابان تشکیل داده است.

وی افزود: از کل مساحت بیابانی استان ۱میلیون و۲۷۰ هزار هکتار آن تحت فرسایش باد، و۴۷۷ هزار هکتار از اراضی استان در ۲۰ منطقه بعنوان کانونهای بحرانی فرسایش بادی شناخته شده است.

جلالی تصریح کرد: مهمترین مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی استان سمنان در مناطق دلازیان، اعلا،صدرآباد، پل ابریشم،بکران، خارتوران،معلمان، وچاجان قرار دارند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان سمنان اظهار کرد: شعار جهانی روز بیابان زدایی امسال” سرزمین ما، خانه ما، آینده ما” می باشد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در استان گفت: ایجاد جنگلهای دست کاشت، ایجاد باد شکن بر روی تپه های بادی، کاشت نهالهای مختلف از جمله تاغ، مراقبت وآبیاری از پروژه های اجرا شده، انجام پروژه کنترل هرزیاب جهت پوشش گیاهی در مناطق بیابانی از عمده ترین کارهای صورت گرفته است.

جلالی با بیان اینکه اعتبارات ملی سال ۹۵ برای مقابله با بیابان زایی۲میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان واعتبارت استانی ۱میلیارد و۱۲۰ میلیون تومان بوده است، افزود: صد درصد از منابع ملی و۳۲ درصد از منابع استانی در این خصوص تحقق یافته است.

وی اظهار کرد: سال گذشته در ۱هزار و۵۲۰ هکتار از بیابانهای استان نهالکاری از نوع گونه های مقاوم به بیابان وکویر مانند تاغ انجام شده است، در ۳هزارو۱۲۰ هکتار مدیریت کنترل هرزیاب انجام شده،و۲۰ کیلومتر از بیابانهای اطراف مزارع مجهز به بادشکن شده اند..

جلالی با اشاره به نقش ۲ عامل طبیعی وانسانها در گسترش مناطق بیابانی گفت: انسانها با بهره وری بیش از اندازه از پوشش گیاهی با چرای دامها وتخریب مناطق با قاچاق انواع چوب وبرداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی، نقش موثری در توسعه وگسترش مناطق بیابانی دارند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان سمنان با بیان اینکه پیشگیری از توسعه مناطق بیابانی نیاز به عزم همگانی دارد، افزود: رواج فرهنگ جلوگیری از تخریب منابع طبیعی بین مردم، مدیریت جامع مقابله با گسترش بیابان، وحفاظت از منابع موجود باید در اولویت کار قرار گیرد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان