بیش از ۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان سمنان خریداری شد

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: با شروع فصل برداشت گندم، تاکنون حدود ۶ هزار و ۶۸۴ تن گندم، بصورت تضمینی از ۷ مرکز خرید فعال در سطح استان خریداری شده است.

محمد باقر منوچهری مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار قومس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است،گفت: بهای میزان گندم خریداری شده تاکنون حدود ۸۸ میلیارد ریال است.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه کل سطح زیر کشت گندم استان در سالجاری ۲۹ هزار و ۷۷۰ هکتار است، افزود: بیشترین سطح زیر کشت گندم استان مربوط به شهرستان های گرمسار و آرادان می باشد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ پایه خرید گندم ۱۳۰۰ تومان تعییین شده است، اظهار کرد: این مبلغ بصورت کشوری بعد از دو هفته از زمان خرید گندم به کشاورزان پرداخت می شود.

منوچهری با بیان اینکه برداشت گندم در برخی نقاط استان مانند کالپوش، فولاد محله، دیباج و بسطام تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، گفت: سطح زیر کشت گندم دیم در استان ۲۰ درصد و مربوط به میامی و کالپوش است.

مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان سمنان از ظرفیت ۳ برابری ذخیره گندم نسبت به تولید آن در استان خبرداد و افزود: پیش بینی خرید گندم امسال در استان حدود یکصد و ۱۱ هزار تن و ظرفیت ذخیره سازی حدود ۲۸۰ هزار تن است.

منوچهری با اشاره به ۸ مرکز برای تجمیع گندم در سطح استان تصریح کرد: ۲ سیلو در سمنان و گرمسار و ۶ انبار مکانیزه برای ذخیره گندم در استان وجود دارد.

وی در خصوص کیفیت گندم خریداری شده، اظهار کرد: گندم خریداری شده هنوز آنالیز کیفیتی نشده است ولی بر اساس شواهد و ظاهر محصول، کیفیت آن مطلوب است.

مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان سمنان در خصوص میزان گندم تولید شده در استان و میزان بازار مصرف آن در استان گفت: نیاز مصرف گندم در استان ۷۰ هزار تن است.

منوچهری همچنین تصریح کرد: سال گذشته میزان تولید گندم در استان ۱۰۰ هزار تن بود که این میزان ۳۰ درصد بیشتر از بازار مصرف استان بوده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان