بیمارستان ۶۴ تختخوابی سینا به بهره برداری رسید

وزیر بهداشت در سفر به استان سمنان، بیمارستان غیردولتی سینا با ۶۴ تخت مصوب و ۲۹ تخت ویژه را افتتاح کرد.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۵۴۰۰ متر مربع و زیربنای ۹۴۰۰ متر مربع در شش طبقه ساخته شده و دارای بخش های ویژه آی سی یو، سی سی یو، NICU، بستری داخلی، جراحی، اطفال، زنان و زایمان، اتاق های عمل، دیالیز، اورژانس و بخش های پاراکلینکی شامل آزمایشگاه، تصویربرداری، فیزیوتراپی و داروخانه است.

برای ساخت و تجهیز این بیمارستان که ۹۶ نفر در ساخت آن مشارکت داشته اند، حدود ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۳۵۰ میلیارد ریال برای ساخت و ۲۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز آن هزینه شده است.

در این بیمارستان ۵۵ پزشک و ۷۰ نیروی اداری و پشتیبانی مشغول به کار شده اند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان