تأسیس دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه سمنان

دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه سمنان راه اندازی شد .
به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون دفاتر کنسولی در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، مشهد، قم، قزوین، کرمان، تهران و علوم پزشکی تهران راه اندازی شده است.

همچنین دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه پیام نور نیز اخیرا راه اندازی شده و بعد از آن دفتر امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه سمنان نیز راه اندازی شد.

این دفاتر با هدف رفاه حال دانشجویان غیر ایرانی و تسهیل امور تحصیلی آنان راه اندازی می شود، دانشجویان غیر ایرانی برای تمدید اقامت، مهاجرت، صدور ویزا و به طور کلی امور کنسولی خود باید به دفتر کنسولی مرکزی در تهران مراجعه می کردند که با راه اندازی این دفاتر در برخی استان ها و دانشگاه‌ها از تردد این دانشجویان کاسته شده است.

در حال حاضر حدود ۲۴ هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و ظرفیت دانشگاه های ما بیشتر از نیاز کشور و جوانان ماست، بنابراین سیاست آموزش عالی به سمت پذیرش دانشجوی خارجی سوق یافته است.

همچنین در برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۹۹، برنامه ریزی شده است که تعداد دانشجویان غیرایرانی به ۷۵ هزار دانشجو افزایش یابد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان