تاسیس صندوق توسعه منابع طبیعی در سمنان

پنجمین صندوق توسعه منابع طبیعی کشور در استان سمنان تاسیس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این صندوق تاکنون در چهارمحال و بختیاری ، اصفهان ، فارس و کرمانشاه افتتاح شده و امروز در سمنان آغاز بکار کرد.

هدف از تاسیس اسن صندوق نرویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و توامندسازی جوامع محلی برای حفاظت از عرصه های طبیعی است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در مراسم تاسیس این صندوق گفت : صندوق توسعه منابع طبیعی با ۵۱ درصد سهم آورده مردمی و ۴۹ درصد سهم دولتی تشکیل شده است .

علینقی حیدریان افزود: این صندوق با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومانی راه اندازی شده است .

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان