ویکی سمنان در این ایام برای دانش آموزان عزیز فیلم‌های آموزشی دروس مختلف را فراهم آورده است.

شما می‌توانید آموزش فیزیک پایه یازدهم متوسطه بخش مغناطیس با موضوع میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی را که توسط خانم خیرابادی در تاریخ هشتم فروردین ماه از شبکه آموزش پخش گردیده را مشاهده بفرمایید.

لینک مرتبط:
مشاهده آرشیو آموزش های پایه یازدهم متوسطه