فیلم آموزشی درس دهم پیام های آسمان با عنوان “ستون دین” (دوره هفتم متوسطه) که توسط آقای هدایتی تدریس شده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه قرآن پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۱۴:۰۴ دقیقه مشاهده کنند.