فیلم آموزشی درس چهارم زبان انگلیسی (دوره دهم متوسطه) که توسط آقای میری تدریس شده، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۲۴:۳۴ دقیقه مشاهده کنند.