فیلم آموزشی درس دوازدهم علوم با عنوان “جنگل برای کیست؟” (دوره ششم ابتدایی) که توسط خانم عسکری تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه آموزش پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۲۹:۲۳ دقیقه مشاهده کنند.