فیلم آموزشی درس چهارم قرآن (دوره اول ابتدایی) که توسط خانم محمدزاده تدریس شده ، در تاریخ ۲ فروردین ماه ۹۹ از شبکه قرآن پخش گردیده است.
دانش آموزان عزیز می ‌توانند این ویدئو را در مدت ۱۱:۴۶دقیقه مشاهده کنند.