تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان

تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، اداره «شهر دوستدار کودک» با دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ساختار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان ایجاد شد.
مریم معتمدی، معاون شهرسازی و معماری با اعلام این خبر افزود : در راستای اجرای بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اداره شهر دوستدار کودک در ساختار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان ایجاد و فعالیت های خود را در حوزه بررسی مسائل کودک و با بهره‌گیری از خردجمعی فعالان و اساتید این حوزه آغاز نموده است. همچنین با دستگاه های همسو با فعالیت های حوزه کودک مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم نامه های همکاری منعقد شده تا با هم افزایی ظرفیتها و امکانات، بتوان چشم انداز روشنی را برای شهر دوستدار کودک ترسیم کرد. وی به تدوین ضوابط ویژه در ساختمان سازی و شهرسازی و مباحث ترافیکی اشاره کرد و گفت از اسفندماه سال گذشته برای تمامی سازمانهای زیرمجموعه شهرداری در خصوص رعایت موارد مرتبط با حوزه کودکان ، دستورالعمل ارسال شده که برخی از این اقدامات انجام و یا در حال انجام است.
شایان ذکر است ابتکار شهر دوستدار کودک در ایران نیز از سال گذشته با انعقاد تفاهم نامه میان وزارت کشور و یونیسف “صندوق اضطراری بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد ” آغاز و در گام اول هشت شهر بصورت پایلوت برای این هدف تعیین که از میان این شهرها در نهایت با ارزیابی و تائید یونیسف دو شهر به عنوان شهرهای دوستدار کودک در ایران انتخاب خواهند شد و سمنان به عنوان یکی از شهر های نامزدی اجرای پایلوت، مطرح می باشد.