جوانان بیشتر در معرض خطر هستند

دکتر سید محمد جزایری، رییس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران با تاکید براینکه الگوی کرونا در کشور به سمت افراد جوان تر سوق پیدا کرده است، گفت: با توجه به واکسینه شدن بخشی از افراد سنین بالا در کشور، جوانان بیشتر در معرض نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کرونا قرار دارند.
سید محمد جزایری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: شواهد عینی و بررسی های اجمالی هم این موضوع را تایید می کند که در حال حاضر سنین پایین بیشتر دچار بیماری شدید و مرگ ناشی از کرونا می شوند و به همین دلیل جوانان باید بیشتر مراقب باشند.
با توجه به روند واکسینه شدن افراد سالمند و گروه های پرخطر، این الگو در بیشتر کشورهای دنیا هم مشاهده می شود و فقط مختص ایران نیست.

واریانت های جدید ویروس کرونا با تنوع مختلف در کشور ما درحال گردش است، اگرچه اطلاع دقیقی از درصد مبتلایان به گونه های مختلف نداریم، ولی مطمئن هستیم واریانت های انگلیسی و هندی به وفور در کشور در گردش است.
مردم در کنار تزریق واکسن همچنان باید توصیه های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن مرتب دست ها را رعایت کنند.
روند واکسیناسیون در کشور بیشتر شده و باید شتاب بیشتری گیرد، اما این موضوع به معنی ساده انگاری مردم به خصوص جوانان نیست. همه باید توصیه های بهداشتی را همچنان به دقت رعایت کنند.

تجربیات کشورهای پیشرفته نشان داده با ساده انگاری و رعایت نکردن توصیه های بهداشتی، باوجود واکسینه کردن بخش عمده ای جمعیت، بازهم دچار مشکلات جدی شدند.

سویه دلتای ویروس کرونا که نخستین بار در هند کشف شد، زنگ خطر را در سراسر جهان به صدا درآورده است و به سرعت در کشورهای مختلف حتی آن‌هایی که تعداد زیادی از جمعیت خود را واکسینه کرده‌اند، گسترش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت ماه گذشته با هدف جلوگیری از انگ زدن به کشورهایی که انواع جهش یافته ویروس کرونا در آنجا شناسایی شده، تصمیم گرفت بجای اسامی پیشین از حروف الفبای یونانی برای نام گذاری سویه های جدید ویروس‌ استفاده کند.

براین اساس نام ویروس (B. ۱. ۱. ۷) که برای نخستین بار در انگلیس شناسایی شد، “آلفا” و ویروس (B. ۱. ۳۵۱) که برای اولین بار در آفریقای جنوبی دیده شد “بتا” خوانده می‌شود. (P. ۱) در برزیل “گاما” و (B. ۱. ۶۱۷. ۲) هند “دلتا” نامگذاری شد. دیگر سویه‌های شناسایی شده به همین ترتیب و براساس حروف الفبای یونانی نام گذاری می‌شوند.