توسعه سمنان بدون انتقال آب دریای خزر امکان‌پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، علیرضا آشناگر، استاندار سمنان عصر شنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: اصل اهمیت تدوین سند سازگاری با کم‌آبی غیرقابل انکار است و اجرای این طرح جزئی از ضرورت‌ها در این استان محسوب می‌شود که باید اقدام جدی برای تدوین سند سازگاری با کم‌آبی در استان سمنان لحاظ شود، هدف از تدوین این سند کنترل مصارف و تأمین منابع آبی می‌باشد.

وی افزود: این استان با توجه به وسعت قابل‌توجه در بخش‌های مختلف اقتصادی ظرفیت اشتغال‌زایی دارد و بخشی از اشتغال منطقه به استان سمنان واگذار شده است که با اجرای طرح‌های اقتصادی و تأمین زیرساخت‌ها می‌توان برای ایجاد اشتغال پایدار در استان اقدام کرد. ۷۷ درصد تأمین آب در این استان در این بخش بوده و در حالی که این آمار در کشور ۵۵ درصد است.

وی ادامه داد: هدف از تدوین سند سازگاری با کم‌آبی نباید تنها صرف مدیریت مصرف باشد؛ بلکه در کنار آن باید برای تأمین آب برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرد. تأمین منابع در تدوین طرح سند سازگاری با کم‌آبی و همچنین تأمین آب با ساخت سد فینسک و انتقال آب دریای خزر لحاظ شود.