تولید سالانه ۲۴۰۰۰ متر مربع فرش دستباف در سمنان

حمیدرضا مداح، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از تولید سالانه ۲۴ هزار متر مربع فرش دستباف در این استان خبر داد.

سالیانه ۲۴ هزارمترمربع فرش دستباف توسط بافندگان خانگی و بافندگان شاغل در کارگاه ها و مجتمع های قالیبافی در استان تولید می گردد.
از این تعداد ، ۲۰ شرکت تعاونی فرش دستباف شهری و ۶ تعاونی فرش دستباف روستایی می باشد که زیر نظر اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی و فرش دستباف شهری فعالیت می کنند.

بیش از یازده هزار بافنده فعال و تعداد ۸ مجتمع قالیبافی در استان وجود دارد که این تعداد بافنده در ۹۳ کارگاه متمرکز و غیر متمرکز در استان فعالیت می کنند.

در هشت ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۲۲۰ بافنده فعال در حوزه فرش استان در کارگاه های قالی بافی مشغول به فعالیت شده اند.

نداشتن امکان تولید مواد اولیه فرش دستباف در استان، کمبود نقدینگی بافندگان خانگی و مجتمع ها و کارگاه های قالیبافی و افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود سرمایه برای بافت فرش از مهمترین چالش های جدی این صنعت بسیار مهم در این استان است.