ثبت ملی وقف‌نامه برای اولین بار از استان سمنان

به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی یغمائیان، معاون میراث ‌فرهنگی اداره کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: وقف‌نامه عمید الملک سمنانی، به عنوان اولین وقف‌نامه از استان، در فهرست میراث ملی ثبت شد.

یغمائیان روز دوشنبه به رسانه ها افزود: وقف‌نامه قاضی رکن‏الدین عمیدالملک سمنانی، متعلق به خاندان هاشمی سمنان است و قدمت این وقف‌نامه به قرن نهم هجری قمری بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: برای نخستین بار است که یک وقف‌نامه از استان سمنان در فهرست ملی ثبت می‌شود.

یغمائیان اضافه کرد: وقف‌نامه قاضی رکن ‏الدین عمیدالملک سمنانی با توجه به کمبود اسناد پیش از دوره صفوی، برای مطالعات تاریخ وقف ایران، رجال، خانقاه، نظام آبیاری، وضع مالی و طرز تفکر یک قاضی در شهر سمنان و حتی شناخت حدود اربعه شهر در دوره‏ تیموری دارای ارزش و اهمیت بسیار است.

وی افزود: وقف‏نامه عمید الملک به خط نسخ و برخی از کلمات به خط ثلث و به صورت طومار و از الصاق ۱۱ قطعه کاغذ به وجود آمده و اندازه کامل آن به طول پنج متر و ۴۷ سانتی‏متر است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: وقفیه قاضی عمیدالملک نمونه ممتازی از وقفیه‏ نویسی توسط یکی از قضات دوره‏ تیموری ساکن در سمنان است.

وقف نامه عمید الملک سمنانی به شماره ۱۵۸۸ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان