ثبت نام اینترنتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از ۳ تا ۲۴ مهر ۹۵ انجام می شود

سمنان- ایرنا- رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان سمنان با اشاره به اجرای هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور به ۲ روش ثبت نام اینترنتی و مراجعه حضور ماموران، گفت: مرحله اینترنتی یا خوداظهاری از سوم تا بیست و چهارم مهر ۹۵ و مراجعه ماموران از بیست و پنجم مهر تا بیست و پنجم آبان ۹۵ اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، سعید طاهری روز چهارشنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) استانداری افزود: تفاوتی که سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ با سرشماری عمومی نفوس مسکن گذشته دارد، حذف کاغذ و کاهش هزینه ها است که پیش بینی می شود ۶۰ درصد مردم استان سمنان به صورت اینترنتی در این سرشماری ثبت نام کنند.
وی نشانی سامانه اینترنتی ثبت نام برای مرحله اول سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ را www.sarshomari95.ir عنوان و خاطرنشان کرد: در مرحله دوم کسانی که مرحله اول را به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند فقط با ارایه کد رهگیری به مامور و ثبت نام آن توسط مامور سرشماری در سامانه، مراحل ثبت نام آنها انجام می شود و کسانی که مرحله اول را به صورت اینترنتی ثبت نام نکرده باشند، ماموران موظف به ثبت اطلاعات خانوار آنها به صورت حضوری هستند.
رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان سمنان تصریح کرد: ستاد سرشماری عمومی نفوس مسکن به ریاست استاندار استان با مشارکت ۲۹ دستگاه اجرایی هفته گذشته تشکیل شد و مهم ترین اقداماتی که انجام شد، فعال کردن چهار کمیته راهبری و اجرایی بوده است که از ماه تیر با هدف انجام مقدمات سرشماری ایجاد شد و تشکیل کمیته تبلیغات، کمیته آموزش و کمیته طراحی برای اطلاع رسانی، دیگر اقدام های این حوزه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سرشماری به عنوان یکی از طرح های ملی باید مورد توجه و تاکید باشد که یکی از بحث های حاکمیتی و اجرای دقیق و درست آن باعث آبروی نظام است.
طاهری تاکید کرد: دولت با حذف کاغذ به دنبال شفافی سازی فرآیندهاست و با توجه به ضریب نفوذ مطلوب اینترنت در استان سمنان و سطح بالای باسوادی، شهروندان می توانند در تحقق این امر نقش آفرین باشند.
وی گفت: اگر دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های خدماتی جامعه هدف خود را در فرآیند سرشماری زیر تحت پوشش قراردهند، بیش از ۷۰ درصد کار سرشماری صورت می گیرد.
رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان سمنان با اشاره به برخی معیارهای سرشماری افزود: اگر در یک جامعه بیش از ۳۵ درصد مردم در ثبت نام سرشماری عمومی نفوس و مسکن به صورت اینترنتی اقدام کنند، آن جامعه مدرن محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران سال ۱۳۳۵ و آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ انجام شد.
استان سمنان دارای نرخ رشد ۱٫۳ درصد، بر اساس برآوردها حدود ۰٫۸۵ درصد جمعیت کشور و ۰٫۹۵ درصد تولید ناخالص کشور را دارد.
جمعیت استان سمنان حدود ۶۸۰ هزار نفر برآورد می شود که ۸۰ درصد از این جمعیت شهرنشین هستند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان