جدول برنامه مدرسه تلویزیونی ایران- جمعه ۸ فروردین ماه

باتوجه به شیوع بیماری کرونا که برجریان آموزش و بودجه بندی سال تحصیلی اثر مستقیم نهاده و برای اینکه خللی درامر آموزش ایجاد نشود وزارت آموزش و پرورش با هدف آموزش مستمر دانش آموزان؛ با مشارکت تلویزیون برنامه های آموزشی تهیه کردند که این حرکت در نوع خود قابل تقدیر می باشد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه ویژه دانش آموزان تمامی مقاطع از شبکه آموزش به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

⬅️متوسطه دوره اول:

♦️⏰ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم اجتماعی پایه۷.
♦️⏰ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فارسی پایه۹
♦️⏰ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸
………………………………….
📺برنامه دوره ابتدایی :
⚀⚁⚂⚃⚄⚅
درروز جمعه۸ فروردین۹۹:
🎲ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی وریاضی پایه اول.
🎲از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ فارسی ونگارش پایه دوم.
🎲از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ پیام ها هدیه های آسمانی پایه سوم.
🎲ازساعت١٢تا١٢:٣٠فارسی و نگارش پایه چهارم.
🎲از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣پیام هاوهدیه های آسمانی پایه پنجم.
🎲از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی ونگارش پایه ششم.

………….‌‌‌‌‌‌………………………‌‌

⏪متوسطه دوم:

🔺⏰ساعت۱۵درس ریاضی۳ پایه۱۲
🔺⏰ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی۱ پایه۱۰
🔺⏰ساعت۱۶درس فیزیک پایه ۱۱
🔺⏰ساعت۱۶:۳۰درس زمین شناسی پایه١١
🔺⏰ساعت۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ .
🔺⏰ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳ پایه۱۲