جدول پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان (پنجشنبه ۱ خرداد ماه)

با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت و کنترل بیماری کرونا، کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه به ‌جز مدارس استثنایی باهدف رفع اشکال و ارائه خدمات آموزشی به آن دسته از دانش‌آموزانی که به هر دلیلی موفق به دریافت آموزش‌های درسی غیرحضوری نشده‌اند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از۲۷ اردیبهشت به مدت یک ماه دایر شده است و تمهیدات لازم برای ضدعفونی، آماده‌سازی مدارس قبل از بازگشایی، رعایت فاصله اجتماعی انجام شده است.

آموزش مجازی از طریق شبکه‌های آموزش و چهار سیما همچنان برقرار است و دانش آموزان می‌توانند هر روز از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.
برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که در روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی تمامی مقاطع به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش
⬅️ متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ۷ هفتم متوسطه اول

⬅️ دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و‌نگارش پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی

⬅️ دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی١ پایه١٠ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی٣ پایه١٢ تمام رشته ها متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد لباس شب و عروس -پایه١٢-رشته خیاطی لباس شب و عروس -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای -پودمان ۴- پایه١٠-مبحث مونتاژ رایانه ای -رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد نقشه کشی معماری-پایه١٠و١١- ترسیم طرح های قوسی شکل- رشته معماری داخلی -شاخه کاردانش

♦️⏰ ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ دانش فنی تخصصی – پودمان ۵- پایه١٢- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -پودمان ۵- پایه١١- رشته شبکه و نرم افزار رایانه – -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ تفکرو سواد رسانه ای -پایه١١-مشترک تمام زمینه ها

♦️⏰ ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢- تمام رشته ها

♦️⏰ ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم انسانی

♦️⏰ ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی