جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان( جمعه ۲۲ فروردین ماه)

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان ، با توجه به شیوع ویروس کرونا و جهت پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تمام مدارس کشور در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است.
در این راستا برای جبران عقب ماندن دانش آموزان از درس تدابیری جهت پخش برنامه‌های درسی از شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما اندیشیده شده و هر روز اجرا می‌شود.
امیدواریم با تلاش تمامی معلمان و پشتکار دانش آموزان هیچ خللی در یادگیری دانش آموزان ایجاد نشود.
در زیر جدول پخش برنامه درسی مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش و شبکه چهارم سیما جمعه ۲۲ فروردین را مشاهده کنید.

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ .

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸ .

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس نگارش پایه ٧.

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی و ریاضی پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ هدیه ها و پیام های آسمانی پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵فارسی و نگارش پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس عربی،زبان قرآن١ پایه ١٠

ساعت١۵درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه١٠

ساعت۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١

ساعت۱۶فیزیک ٢ پایه١١

ساعت۱۶:٣٠ زیست شناسی٣ پایه١٢ تجربی

ساعت ١٧ درس فیزیک ۳پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک .

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:۳۰تا۹درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ‌ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۹تا٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۹:۳۰تا١٠ تاریخ اسلام ۲پایه ١١ علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی .

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی،زبان قرآن ۳پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس دانش فنی تخصصی .سایزبندی و فناوری مواد-پایه١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی ، خواص مهندسی سطوح -پایه١٢رشته ساختمان