جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (جمعه ۵ اردیبهشت ماه)

با توجه به اینکه بهترین راه حل قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا (کووید ۱۹ ) قرنطینه خودخواسته در منزل اعلام شده، از این‌رو آموزش و پرورش آموزش‌های مکمل را از طریق شبکه آموزش در راستای استمرار فعالیت‌های یادگیری از هفته های گذشته برای دانش‌آموزان آغاز کرده است تا آموزش در کشور تعطیل نباشد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی تمامی مقاطع به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

از ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس عربی پایه ٨

از ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵ درس آمار و احتمال پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت۱۵:٣٠ درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زیست شناسی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا ۱٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ اخلاق حرفه‌ای – پایه١٢ – درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۰:۵۵ تا ١١:١۵ درس عربی٣ – پایه١٢ – مبحث معرفه و نکره – درس مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١۵: ١١ تا ١١:۴٠ درس ریاضی٢ – پایه١١ – مبحث لگاریتم – درس مشترک شاخه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه١١ – بازاریابی و فروش کسب و کار نوآورانه – درس مشترک – شاخه‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کاردانش