جدول پخش برنامه درسی دانش آموزان (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه)

با توجه به اینکه بهترین راه حل قطع زنجیره انسانی انتقال ویروس کرونا (کووید ۱۹ ) قرنطینه خودخواسته در منزل اعلام شده، از این‌رو آموزش و پرورش آموزش‌های مکمل را از طریق شبکه آموزش در راستای استمرار فعالیت‌های یادگیری از هفته های گذشته برای دانش‌آموزان آغاز کرده است تا آموزش در کشور تعطیل نباشد.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

با ما همراه باشید و برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی تمامی مقاطع به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

⬅️ متوسطه دوره اول

♦️⏰ ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ۸ هشتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول
♦️⏰ ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

………………………………….
⬅️ دوره ابتدایی:

🎲 ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی
🎲 ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس. بازی و ریاضی پایه دوم ابتدایی
🎲 ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و‌نگارش پایه سوم ابتدایی
🎲 ساعت١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم ابتدایی
🎲 ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ابتدایی
🎲 ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم ابتدایی

⬅️ دوره متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی متوسطه دوم
🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم

⬅️ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ساعت ٧ تا ٧:٢۵ رنگ کاری روی نئوپان – پایه های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه ١٢-رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای -شاخه کاردانش

♦️⏰ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ ریاضی ٢-پایه ١١- مبحث آمار توصیفی – مشترک کلیه رشته ها -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

♦️⏰ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠.استاندارد نقشه کشی معماری – پایه١١ و ١٢ ، رشته نقشه کشی ساختمان-شاخه کاردانش

♦️⏰ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری خریدو فروش ،پودمان ۵- پایه١٠- رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس مناظر و مرایا – پایه١٠ -رشته گرافیک – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢- ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

♦️⏰ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم – رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی