جدول پخش برنامه های آموزشی مکمل برای دانش آموزان (شنبه ۱۶ فروردین ماه)

این سئوال در ذهن بسیاری از دانش آموزان وجود دارد که چگونه با مدیریت زمان بهتر درس بخوانیم و از روزهای قرنطینه خود چطور بهتر استفاده کنیم تا نمرات بالایی را کسب کنیم.

برنامه فرصت برابر که به مدرسه تلویزیونی ایران معروف شده، یکی از تصمیمات وزارت آموزش و پرورش در ایام شیوع کرونا و لزوم در خانه ماندن دانش آموزان بود که اتخاذ و با همکاری سازمان صداوسیما به منصه ظهور رسید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، زمان پخش برنامه های مدرسه از شبکه آموزش، شبکه قرآن و شبکه ۴ سیما تلویزیون به شرح زیر می باشد.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:
از ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٨

از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣فارسی و نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:
از ساعت١۴:٣٠درس هندسه١پایه١٠

از ساعت١۵ درس هندسه٢ پایه۱١

ازساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠

از ساعت۱۶ هندسه٣ پایه١٢

از ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢

از ساعت ١٧ درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی-فیزیک

از ساعت ٢٢ درس فیزیک پایه١٢

از ساعت ٢٢:٣٠ درس عربی ،زبان قرآن پایه١٢

شبکه ۴
ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ درس علوم معارف قرآنی۲

ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی۱

ساعت ۹ تا ۹٫۳۰ درس فلسفه۱

ساعت ۹٫۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰٫۳۰ درس تاریخ ۳

ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۱ درس فلسفه ۲

ساعت ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ اخلاق حرفه‌ای ــ شایستگی غیرفنی پایه دوازدهم پودمان پنجم ــ مبحث بهره‌وری ــ مشترک بین شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱٫۳۰ تا ۱۲ درس دانش فنی پایه ــ شایستگی فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳ تا ۱۳٫۳۰ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه‌ریزی ــ شایستگی فنی پایه دوازدهم رشته الکترونیک ــ پودمان چهارم ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳٫۳۰ تا ۱۴ دانش فنی پایه ــ شایستگی فنی پایه دهم رشته ساختمان ــ مبحث حجم و وزن ــ شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای