جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران (دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه)

برنامه درسی ۸ اردیبهشت ۹۹ در دو نوبت صبح و عصر از شبکه های آموزش (۷ سیما) و چهار (۴ سیما) به صورت پخش زنده و تماشای آنلاین در قالب مدرسه تلویزیونی ایران و برنامه فرصت برابر به روی آنتن می رود.

جدول زمانی پخش تلویزیونی برنامه درسی مقاطع تحصیلی ۸ اردیبهشت بدین صورت است که ابتدا صبح برنامه های درسی متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم روانه آنتن شبکه آموزش می شود و همزمان دروس مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم رشته های انسانی، معارف و ادبیات از قاب شبکه چهار پخش می شود.

در نوبت بعد تدریس دروس مقطع ابتدایی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم روانه آنتن شبکه آموزش می شود.

برای مشاهده ویدئو‌های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۷٫۴۵ تا ۸ درس تربیت بدنی دوره دوم متوسطه

ساعت ۸٫۰۵ تا ۸٫۲۵ درس ریاضی پایه ۹

ساعت ۸٫۲۵ تا ۸٫۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷

ساعت ۸٫۴۵ تا ۹٫۰۵ درس ادبیات فارسی پایه ۷

ساعت ۹٫۰۵ تا ۹٫۲۵ درس علوم تجربی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰٫۳۰ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱٫۳۰ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱٫۳۰ تا ۱۲ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲٫۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲٫۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳٫۱۵ تا ۱۳٫۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴٫۳۰ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵ درس عربی،زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵٫۳۰ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته ها

ساعت ۱۶ درس زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۶٫۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۷ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه ۴
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸٫۳۰ درس ریاضی و آمار ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۸٫۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱ رشته علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹٫۳۰ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹٫۳۰ تا ۹٫۵۵ درس نرم افزار اداری تکمیلی رشته کامپیوتر -پایه- شاخه کاردانش

ساعت ۹٫۵۵ تا ۱۰٫۲۵ درس متره و برآورد رشته نقشه کشی معماری -پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۰٫۲۵ تا ۱۰٫۵۰ درس فیزیک -پایه ۱۱ – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۰٫۵۰ تا ۱۱٫۱۰ درس ریاضی۳ – پایه ۱۲ -محاسبات مشتق – درس مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱٫۱۰ تا ۱۱٫۳۵ درس ارتباط موثر – پایه ۱۰-درس مشترک زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۱۱٫۳۵ تا ۱۲ درس دانش فنی تخصصی پایه ۱۲-رشته ساختمان – شاخه فنی و حرفه ای