جریمه ۱۶۷ میلیاردی تعزیرات حکومتی استان سمنان

رضا محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: متخلف در حوزه کالا و خدمات استان نیمه نخست امسال ۱۶۷ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ۹۵۵ و هزار ریال جریمه شدند.
رضا محمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: چهار هزار و ۳۵۶ فقره پرونده در زمینه تخلفات مربوط به بخش‌های مختلف مانند کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان از ابتدای فروردین ١۴٠٠ تا پایان شهریور در اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان تشکیل شد که از این تعداد سه‌هزار و ۶۶۸ پرونده در زمینه کالا و خدمات بود.
بیشترین تخلف ثبت شده در شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان سمنان و شهرستان‌ها در نیمه نخست امسال مربوط عدم درج قیمت بود.
نیمه نخست امسال در حوزه بهداشت و درمان ۴۲۹ فقره پرونده تخلف و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲۵۹ فقره پرونده در شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان سمنان و شهرستان‌ها تشکیل شد.
برای محکومان متخلف در حوزه بهداشت و درمان ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون و ۸۱۰ هزار ریال و برای محکومان متخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز ۱۵۰ میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۱۹۳ هزار ریال جریمه تعیین شد.
اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با توجه به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی، شکایت‌های ثبت شده و طی بازرسی و شناسایی واحدهای متخلف در گشت مشترک تشکیل پرونده تخلف داد.
محکومان متخلف در بخش‌های مختلف مانند کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۳۲۰ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۹۵۹ هزار ریال جریمه شدند.
شهروندان استان می توانند شکایات و گزارشات خود را از گرانفروشی، کم فروشی ، عدم درج قیمت ، عدم صدور صورتحساب ، و عرضه و فروش کالای قاچاق، را با تماس با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان برای رسیدگی گزارش کنند.
استان سمنان حدود ۳۰ هزار واحد صنفی دارد.
تعزیرات حکومتی با ایجاد نظام پاسخ دهی، جرایم نقدی و توقیف اموال، به مطالبه‌های مردم در بحث گران فروشی، قاچاق و التهاب بازار رسیدگی می‌کند.