حال ناخوش مطبوعات محلی استان سمنان

هفته نامه کویر روز سه شنبه، یازدهم آبان در شماره هزار و ۱۳۸، یادداشتی به قلم حسین علی طاهری با عنوان «حال ناخوش مطبوعات محلی استان سمنان» را منتشر کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات هفته آینده آغاز می شود و مطبوعات محلی استان سمنان در کنار دیگر مطبوعات کشور در این نمایشگاه حضور دارند.
سابقه فعالیت مطبوعات محلی در استان سمنان به اوایل دهه ۷۰ بر می گردد، حضور ۲هفته نامه پیام استان سمنان و کویر، سرآغازی برای فعالیت مطبوعات محلی در استان سمنان بود.
در آن زمان با توجه به شرایط، اطلاع رسانی به سختی صورت می گرفت و کمتر از سه روزنامه کشوری منتشر می شد، صدا و سیمای سمنان نیز تازه در حال شکل گیری بود و طبیعی بود که در این فضا، انتشار ۲هفته نامه اتفاق مبارکی برای فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سمنان بود.
حرکتی که البته سال های بعد با حضور هفته نامه و نشریات دیگر قوت گرفت و تداوم یافت و البته از بین این نشریه ها، تنها هفته نامه پیام استان سمنان تبدیل به روزنامه شد تا خلا اطلاع رسانی روزانه هم برطرف شود.
اما علی رغم تمام نکات مثبت انتشار نشریه های محلی در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان سمنان باید گفت نشریات محلی سمنان در حال حاضر تا حدودی شرایط خوبی ندارند و مشکلات اقتصادی، کمبود نیروهای مجرب و آموزش دیده، به همراه جمعیت اندک استان باعث کاهش کیفیت نشریات محلی استان شده است.
هجوم اخبار و نبود نقد و تحلیل به همراه ضعف در صفحه آرایی و چاپ، باعث شده است نشریات استان سمنان نتوانند جایگاه شایسته و مقبول و به واقع مورد انتظار خود را ایفا کنند.
این نکته به ویژه با توجه رشد نرم افزارهای موبایلی بیشتر نمود دارد و مطبوعات در کنار چرخه سریع انتقال اطلاعات از طریق اینترنت و تلفن همراه باید دارای جاذبه های لازم برای رقابت داشته باشند، این که هنوز شکل و شمایل، نحوه اخبار و مطالب مندرج در مطبوعات محلی، شبیه همان سال های آغازین دهه هفتاد باشد به هیچ وجه جای توجیه ندارد.
این البته همان سوزنی است که مطبوعاتی ها باید به خود بزنند!

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان