حضور گسترده مردم برای بدرقه پیکر  آیت الله هاشمی  رفسنجانی/گزارش تصویری

هم‌اکنون دانشگاه تهران؛ واپسین میعاد مردم با یاور انقلاب.۱۳۹۵/۱۰/۲۱

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان