دانش آ‌موزان پایه دوازدهم متوسطه می‌توانند برای یادگیری درس گسسته (مبحث مدل سازی با گراف) با تدریس استاد مربوطه آقای شهنا همراه باشند.
زمان این ویدئوی آموزشی ۲۰:۰۷ دقیقه می‌باشد و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۸ از شبکه آموزش پخش گردیده است.