حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در قالب طرح جوانه

دکتر حمید رضا محمدیان سمنانی، معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از دوازده رساله دکترا و پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در قالب طرح جوانه گرنت فناوری با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت خبر داد.

دکتر حمید رضا محمدیان سمنانی با اعلام این خبر به خبرنگاران ایسنا اظهار کرد: با اعلام فراخوان طرح جوانه، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه سمنان که استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد یا رساله دکترای، با قابلیت امکان ساخت و تجاری سازی محصول بودند، آثار خود را به پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ارسال کردند .

پس‌از ثبت‌نام اولیه، جنبه کسب و کار و تجاری‌سازی طرح‌ها بررسی و سه رساله دکترا و ۹ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مورد حمایت این پارک علمی قرار گرفتند.

حمایت‌های مالی صورت‌گرفته برای رساله هاو پایان نامه‌های منتخب بلاعوض بوده و براساس دستورالعمل‌های مربوط به طرح جوانه اجرا می‌شود.

حامیان این طرح ملی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت هستند و مجری طرح ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک های علم و فناوری هستند .

زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین و ارتقاء ظرفیت توسعه فناوری در دانشگاه‌ها با تکیه بر رساله‌های دکترا و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد از اهداف تعیین شده در قالب طرح جوان گرنت فناوری است.