حمل بار بی‌ برنامه در صدر تخلفات حمل‌ونقلی سمنان

امیر حامد اعلایی، رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان از بررسی۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون ‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ این استان در یک سال اخیر خبر داد..

امیر حامد اعلایی به خبرنگاران ایسنا اظهار کرد: در سال گذشته ۴۱پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکت‌های حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رای مقتضی صادر شده است.

عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۱ مربوط به حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل و نقل، پروتکل‌های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیرمجاز بوده و عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۲ نیز شامل سو استفاده از شناسه ملی و کدپستی، تغییر مبلغ کرایه در بارنامه ، عدم حضور و نظارت مدیر فنی، عدم پرداخت کرایه راننده و عدم وجود تجهیزات ایمنی است.

در سال گذشته ۴۰ پرونده دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل شده که در بیش از ۸۰ درصد آنها رای به نفع سازمان صادر شد.

همچنین طی سال ۱۴۰۰ به چهار پرونده اراضی معارض پروژه های احداثی راه رسیدگی و اراضی معارض آزاد سازی شده است.

تعداد ۳۳ فقره پرونده سرقت توسط اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان نیز در این بازه زمانی طرح و پیگیری شده و هشت نفر از سارقین تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند.

اعلایی در پایان از رانندگان و صاحبان شرکت‌های حمل و نقل خواست تا تمام قوانین و مقررات و ضوابط ایمنی را به دقت رعایت کنند تا باعث بروز مشکل برای خود در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ نشوند.