حوادث کار سال گذشته مرگ ۲۵ نفر را در استان رقم زد

مهدی نوروزی، مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با اشاره به کاهش حوادث کار منجر به فوت در این استان طی سال ۹۹ گفت: ۲۵ نفر سال گذشته در استان به دلیل حوادث کار جان باختند.

مهدی نوروزی در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۵ نفر به دلیل حوادث کار در استان سمنان جان باختند و برآیند داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان سمنان طی سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۹ درصدی داشته است.

کاهش حوادث کار نیازمند رعایت اصولی ایمنی و آموزش بیش از پیش به کارگران است و کارفرمایان باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

به صفر رساندن حوادث ناشی از کار در استان سمنان شدنی است و با فرهنگ سازی فعالیت اصولی نحوه کار در واحدهای تولیدی می‌توان این چالش را برطرف کرد.

سال گذشته تعداد ۳۳۴ نفر برای انجام معاینات بالینی به دلیل آسیب‌دیدگی حین کار به پزشکی قانونی استان سمنان مراجعه کردند.

۳۷۵ نفر در اثر حوادث کار در استان سمنان طی سال ۹۸ آسیب دیدند و در پزشکی قانونی استان مورد معاینه بالینی قرار گرفتند.

تعداد افراد آسیب دیده در اثر حوادث کار در استان سمنان طی سال گذشته نسبت به سال ۹۸ که برای انجام معاینات بالینی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند، ۱۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایرنا، بیشترین حوادث کار در استان سمنان مربوط به مشاغل ساختمانی و معادن است.