خانه تدین تلفیقی از هنر و تاریخ سمنان

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان گفت: خانه تدین سمنان در حاضر، پذیرای گردشگرانی از سراسر ایران است چراکه خانه تدین تلفیقی از کارگاه های صنایع دستی با میراث ارزشمند تاریخی می باشد.

به گزارش مرآت به نقل از شاخه طوبی، خانه تدین واقع در سمنان ،خانه ایست ساخته شده در دوره ی قاجار ومتعلق به آقای تدین از تاجران ونظامیان سمنان است.

این خانه متشکل از ۴حیاط مرکزی، که ۲تای آن از بین رفته واتاق هایی گرد تاگرد این حیاط ها می باشد.

دوست محمدی سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان دراین باره گفت: این خانه تا سال۷۴ نزد داماد تدین،دکتر فاطمی قرار داشته است که به عنوان درمانگاه و محل سکونت از آن استفاده می شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان با بیان اینکه در سال ۷۴ این خانه توسط میراث فرهنگی خریداری شد، افزود: در سال ۷۸ توسط مدیر وقت سازمان میراث فرهنگی استان مرمت آن آغاز شدودر سال ۸۰به پایان رسید

وی همچنین اظهارکرد:این مکان تاسال ۸۸ به عنوان سازمان میراث وشهرسازی استان مورد استفاده قرار می گرفت وپس از ۲سال رها سازی مجدد در سال ۹۰ به عنوان مکان گردشگری بازگشایی شد.

دوست محمدی درادامه اشاره کرد: درحال حاضر این مکان پذیرای گردشگرانی از سراسر ایران است چراکه خانه تدین تلفیقی از کارگاه های صنایع دستی با میراث ارزشمند تاریخی می باشد.

همچنین در این مکان بانوان کارآفرین وهنرمند سمنانی در کارگاهای صنایع دستی آنجا مشغول فعالیت میباسند.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان