خانه های خلاقیت و سراهای محله به دنبال تبیین هویت خود باشند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان در نشست با مدیران خانه های خلاقیت و سراهای محله گفت:تفکر شکل گیری خانه ها و سراها تفکر قابل تقدیر و ارزشمندی است .اما این خانه ها هنوز نتواستند تفکر دلیل شکل گیری و هویت خود را تبیین کنند.
عباس بابایی افزود :کار و وظیفه خانه های خلاقیت و سراهای محله یک نواوری است و فراتر از فعالیت های آموزش و پرورش و بهزیستی است اما فعالیت آنها باید مستند شود .
وی خاطر نشان کرد:فعالیت ها در این حوزه باید مبتنی بر سند آموزشی کشور و همراه با نوآوری باشد و از فعالیت های سلیقه ای پرهیز کنیم.
بابایی خانه های خلاقیت و سراهای محله را بازوان مدیریت شهری نامید و افزود :آموزش های دوران خردسالی ،آموزش هایی دائمی است که در ذهن ها باقی می ماند و باید تلاش کنیم این اموزش ها در حیطه های فرهنگ شهروندی،سبک زندگی ،مهارت های اجتماعی و بهبود مسائل اجتماعی باشد .
وی خاطر نشان کرد :این آموزش های هدفمند سبب می شود نسل بعدی ما نسلی همراه و شهروندانی با مشارکت بالا باشند.
در پایان این نشست مدیران خانه های خلاقیت و سراهای محله مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند و مقرر شد مسایل و مشکلات آنها در کمیسیون فرهنگی شورای شهر مورد بحث و بررسی قرار بگیرد .