خدمات فراموش‌شده در کلینیک دندانپزشکی سمنان

به گزارش خبرگزاری فارس در دوران همه‌گیری ویروس کرونا که کشور و استان سمنان را درگیر خود ساخت، برخی خدمات به‌طور مقطعی تعطیل و در فواصل زمانی بعدتر، ارائه آن از سر گرفته شد.

اما گویا ارائه برخی خدمات در استان سمنان به‌طور کلی فراموش شده؛ مردم می‌گویند: کلینیک دندانپزشکی سمنان تعطیل است و دانشگاه علوم پزشکی این استان پاسخ می‌دهد: درمان‌های قبلی ادامه دارد!

«محمد جمادی»، از کنشگران اجتماعی سمنان می‌گوید: از جمله انتظاراتی که مردم از مدیران در شرایط بحرانی دارند، اولویت‌بندی اقدامات و اطلاع‌رسانی به‌هنگام به مردم است تا نیازهای ضروری آنان بلاتکلیف نماند.

او می‌افزاید: در سطح کلان، ستاد ملی کرونا پس از شروع فعالیت در اغلب موارد تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و از طرق مختلف به اطلاع مردم رسانده است؛ اما برخی تصمیمات کاملاً جنبه محیطی دارند و باید در استان‌ها اتخاذ شوند و اینجاست که تجربه و درایت مدیران محلی به بوته آزمایش گذاشته می‌شود.

جمادی می‌افزاید: باید به مشکلات مردم برای دریافت خدمات دندانپزشکی پس از شروع کرونا نیز پرداخته شود. طبق دستورالعمل ابلاغ شده، با شروع کرونا ارائه خدمات غیراورژانسی دندانپزشکی در همه مراکز ممنوع شده و کلینیک‌های دندانپزشکی دانشگاه‌ها و یا مراکزی که از دانشگاه‌ها مجوز دریافت کرده‌اند، با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی به ارائه خدمات اورژانسی موظف بوده‌اند.

جمادی ادامه داد: طبق تعاریف موارد اورژانس و ضروری دندانپزشکی در شرایط همه‌گیری کرونا شامل تسکین درد بیماران، کنترل عفونت‌های پیشرفته یا پیش‌رونده، کنترل خونریزی بیماران و موارد بالقوه احتمال ایجاد خطر برای سلامت بیمار است.

وی بیان کرد: فقط در پیوست بند یک خدمات ذیل به جهت تسکین درد خدمات اورژانس دندانپزشکی معرفی شده‌اند که شامل پالپوتومی (ترجیحاً با استفاده از پنبه اوژنل) و پانسمان موقت تاج (ترجیحاً پانسمان زونالین)، پالپوتومی مجدد (تعویض پنبه اوژنل و پانسمان زونالین قبلی)، تکمیل درمان ریشه دندانی که مکرراً پالپوتومی شده و درد آن با پالپوتومی تسکین نمی‌یابد و ترمیم موقت تاج (ترجیحاً با کامپوزیت)، گرفتن تیزی دندان یا رستوریشن شکسته که برای گونه یا زبان بیمار آزار ایجاد می‌کند، ترمیم دائم دندان‌های عالمت‌دار (پیشگیری از احتمال نیاز به اندو)، پری کرونیت، اصالح براکت، سیم یا اپالینس ارتودنسی که لب یا گونه را آزرده می‌کند، درد ناشی از طوالنی ماندن نیروهای ارتودنسی، ادامه درمان پالک‌های متحرک ارتودنسی، تسکین درد درای ساکت، دندان اوالژ شده یا لوکسه، کشیدن دندان/ریشه عامل درد، دردهای ارجاعی فک و صورت و سایر موارد مشابه عامل درد است.

اما خبرنگار فارس مشکلات مردم در این زمینه را با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان و متعاقب آن، مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در میان گذاشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این‌باره پاسخی به خبرگزاری فارس ارائه نکرد؛ اما مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پاسخی به فارس نوشته است: «با عنایت به پروتکل‌های وزارت بهداشت در راستای حفاظت از مراجعین در برابر کرونا ویروس فعالیت‌های غیر اورژانسی در کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تعطیل شد؛اما درمان‌های ارتودنسی و ادامه درمان‌هایی که قبلاً آغاز شده بود، به‌صورت معمول در حال انجام است ».

«همچنین دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برای رفاه حال مراجعان انجام درمان‌های اورژانس دندانپزشکی را در مراکز خدمات جامع سلامت در تمام ایام چه تعطیل یا غیرتعطیل ارائه کرده است».

امکان نوبت‌دهی برای این پزشک غیرفعال می‌باشد!

بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس اما چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ شماره تماس کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به‌طور کامل از دسترس خارج شده است و چندین تماس خبرنگار فارس با این شماره، نتیجه‌ای به همراه نداشت.

شماره تلفن گویای کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز هنگام انتخاب نام پزشکان می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر به‌صورت وقت، امکان نوبت‌دهی برای این پزشک غیرفعال می‌باشد؛ لطفاً در روزهای آینده برای دریافت نوبت اقدام فرمایید!

خبرنگار فارس اما به همین پیگیری‌ها راضی نشد و پاسخی که در مراجعه حضوری به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم دریافت شد، نظیر دو پاسخ بالا بود و این کلینیک طبق بررسی‌ها، تا ساعت انتشار این گزارش، خدمتی به مردم ارائه نمی‌دهد.