خروجی غربی سمنان به سمت تهران تا یکماه دیگر بازگشایی می شود

معاون مدیر کل راه و ترابری استان سمنان گفت: با بهره برداری از پل مومن آباد، خروجی غربی سمنان به سمت تهران تا یکماه دیگر بازگشایی می شود.

محمد رضا عرب احمدی معاون مدیر کل راه و ترابری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار قومس با بیان اینکه ایجاد دیواره های بتنی برای پل زمانبر می باشد، افزود: عملیات آماده سازی پل هم اکنون در حال انجام است و طبق پیش بینی های انجام شده بهره برداری کامل از پل مومن آباد به منظور بازگشایی ورودی غربی سمنان به سمت تهران تا یکماه آینده انجام می شود.

وی با بیان اینکه عملیات ورودی سمنان از سمت غرب انجام شده است، تصریح کرد: تا زمان بازگشایی کامل خروجی غربی، پل جهاد بعنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است.

عرب احمدی اظهار کرد: هزینه برآورد شده برای بهره برداری کامل از پل مومن آباد ۲۰ میلیارد تومان است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان