خطرپذیری برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در سمنان کاهش یافت

سمنان- ایرنا– رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات‌ خودرو استان سمنان گفت: خطرپذیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت در کشور و استان سمنان به دلیل فشارهای خارجی و تحریم و همچنین اعتماد مردم به مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل دیوان سالاری و کاغذبازی اداری کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: حمایت از واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران در این بخش باید به عنوان شاخص‌های مهم با تلاش مسئولان فرهنگ‌سازی شود و کاهش تصدی‌گری دولت نیز در اجرای طرح‌های اقتصادی به معنی واقعی در کشور اجرا شود و با این راهبرد بخش خصوصی میدان‎دار تولید می‌شود.