دانشگاه علوم پزشکی سمنان صاحب رشته جراحی عمومی شد

نوید دانایی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان گفت رشته تخصصی جراحی عمومی در این دانشگاه پس از ۲۳ سال انتظار راه‌اندازی شد.

به گزارش ایرنا، نوید دانایی شامگاه سه‌شنبه به رسانه ها بیان کرد: مقام عالی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با راه‌اندازی رشته تخصصی جراحی عمومی که از آرزوهای ۲۳ ساله دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بود، موافقت کرد.

نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای به استناد رأی صادره در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، با راه‌اندازی رشته تخصصی جراحی عمومی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان موافقت کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن قدردانی از پیگیری های معاونت آموزشی دانشگاه و دست اندرکاران راه اندازی این رشته در دانشگاه، ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این رشته تخصصی در دانشگاه زمینه توسعه رشته های تخصصی بیش از پیش فراهم شود تا در آینده نه چندان دور راه اندازی سایر رشته های تخصصی که زیرساخت های فیزیکی و توسعه ای آن در دانشگاه پیش بینی شده است، محقق شود.

دانایی با اشاره به این که سالیان طولانی مسئولین وقت در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تلاش بسیار کردند تا مجوز راه اندازی این رشته را کسب کنند، ابراز کرد: شایسته است از تلاش بی وقفه تمام دست اندرکاران این امر قدردانی شود.

استان سمنان بیش از ۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و حدود ۷۶ هزار دانشجو دارد.