فیلم آموزش درس ۸ عربی پایه هشتم متوسطه، برای سهولت دسترسی دانش‌آموزان عزیز به برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران در این سایت قرار داده شده است.

تاریخ پخش:۴ فروردین ۹۹
موضوع ویدئو: درس هشتم
شبکه پخش ویدئو: شبکه آموزش
مدرس: خانم شاه میرزایی
زمان ویدئو: ۲۴:۲۰

لینک مرتبط:

مشاهده آرشیو آموزش های پایه هشتم متوسطه