رفع ۵۱ هکتار تداخل اراضی کشاورزی ملی و غیر ملی در استان

غلامرضا خراسانیان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تداخل ۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی ملی و غیرملی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ رفع شد.

به گزارش ایرنا، غلامرضا خراسانیان روز یکشنبه به رسانه ها اظهار داشت: رفع تداخل اراضی در استان سمنان با هدف کاهش دعاوی حقوقی بهره برداران و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اجرا شد.

وی با اشاره به برگزاری چهار جلسه کمیسیون رفع تداخلات در استان سمنان گفت: در این جلسات در مجموع ۱۳ پلاک در استان به مساحت ۱۶ هزار و ۹۵۳ هکتار بررسی شد.

با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع تداخل از اراضی ملی : از ابتدای امسال رفع تداخل در سطح ۵۱ هکتار از اراضی ملی صورت گرفت و به اراضی غیرملی اضافه شد.

رفع تداخل از زمین‌های ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از اقداماتی است که با جدیت در حال پیگیری است.

هدف اصلی از این طرح رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددارکردن زمین‌ها و در عین حال حفظ و حراست از زمین‌های ملی و منابع طبیعی است.

۲ درصد از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان را اراضی کشاورزی شامل می شود و حدود ۴۵ هزار بهره بردار در بخش های مختلف در این حوزه فعالیت دارند.