کسب مقام دوم برنامه کودک رنگین کمان در آسمان جشنواره کتاب و رسانه

برنامه کودک ” رنگین کمان ” سیمای مرکز سمنان در جشنواره کتاب و رسانه مقام دوم را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی،” رنگین کمان ” عنوان برنامه کودک سیمای مرکز سمنان است که توانست در بخش برنامه های ترکیبی تلویزیونی پانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه مقام دوم را به خود اختصاص دهد.

این برنامه به تهیه کنندگی حیدر عباس زاده با موضوع ترویج کتاب خوانی برای کودکان تهیه شده است.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان