رنگ و بوی نوروزی سمنان با المان های بهاری

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان با اشاره به تصویب المان های بهاری سال جاری گفت: از اوایل دی ماه سال جاری دبیرخانه دائمی زیبا سازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با روی کرد زیبا سازی منظر شهری آغاز به کار کرد و امروز شاهد تعیین تکلیف طرح های ارسالی هستیم.
سید محمد قاسمی افزود: دبیرخانه دائمی زیبا سازی با هدف برسی روند زیبا سازی در شهر سمنان و راهکار های بهینه سازی فضای شهر، در جهت استفاده شهروندان در سازمان افتتاح گردید.
وی تصریح کرد: دبیرخانه زیبا سازی شهری با هدف بررسی المان های پیشنهادی بهار ۹۸ در محل سازمان با حضور شهردار و مدیران شهری سمنان، و تعدادی از هنرمندان برجسته شهر سمنان برگزار و پس از بررسی ۵۷ طرح ارسالی، ۲۱ طرح المان جهت ساخت و نصب در سطح شهر سمنان موافقت شد.
قاسمی در پایان گفت: این المان ها با محوریت و موضوعات، فرهنگ و هنر ملی، نمادهای مرتبط با نوروز و بهار، خاطرات مشترک، معماری بومی منطقه ای، هویت اسلامی ایرانی، نوآوری و خلاقیت، شهری پویا و بانشاط است که پس از بررسی به تصویب رسیده است.