زمان‌بندی پخش برنامه درسی دانش آموزان (شنبه ۲۳ فروردین ماه)

با انتشار ویروس کرونا در اقصی نقاط کشور ، به منظور پیشگیری از ابتلا به این ویروس و جلوگیری از همه گیری آن ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشور ، طی اطلاعیه ای تمامی مدارس کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام نموده است.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ، دانش آموزان می توانند با استفاده از برنامه های آموزشی شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران ، تعطیلات اخیر خود را جبران نمایند.

با توجه به وضعیت بحرانی جامعه و لزوم حفظ سلامت بیشتر دانش آموزان ، شبکه هفت از روز ۱۰ اسفند ماه ۹۸ و هم چنین شبکه چهار سیما بخشی از ساعات خود را به موضوع آموزش تکمیلی دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف اختصاص داده اند. برای اطلاع از جدول پخش برنامه ها با ما همراه باشید.

مشاهده ویدئو‌های آموزشی کلیک کنید.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه۸ .

ساعت ٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی پایه ٧

ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣٠ درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ بازی و ریاضی پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ علوم تجربی و تفکرپایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵علوم تجربی و تفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک١ پایه١٠ رشته علوم تجربی

ساعت١۵درس فارسی١ پایه١٠

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه١١

ساعت۱۶درس تاریخ معاصر پایه١١

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢

ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢پایه١١

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس حسابان٢ پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس عربی، زبان قرآن ١ پایه۱٠ رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس عربی، زبان قرآن٣ پایه ١٢ علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵ علوم و فنون ادبی ۲پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت ٩:٣۵تا١٠درس ریاضی و آمار٣پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی ۳پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱٠:٢۵تا١٠:۵٠ درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی -پودمان۴-پایه١١شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ١٠:۵٠ تا١١:١۵درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت١١:١۵تا١١:٣۵درس دانش فنی رشته ماشین ابزار پایه١٠ شاخه فنی و حرفه ای

ساعت١١:٣۵تا١٢درس عربی٣ پایه١٢مشترک بین تمام زمینه ها