زمستان پیش رو گاز منازل قطع نمی‌شود

علیرضا اعوانی، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت: گاز خانگی زمستان پیش رو قطع نمی‌شود و در صورت مواجهه با کمبود گاز، اعمال محدودیت در گاز منازل از خطوط قرمز شرکت گاز است.

علیرضا اعوانی روز پنجشنبه درگفت و گو با ایرنا ابراز داشت: بر اساس تصمیمات کشوری، در صورت مواجهه با کمبود گاز، اولین محدودیت بر نیروگاه‌های تولید برق اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه در طول سال گازوئیل یا مازوت برای قطع گاز نیروگاه‌ها پیش بینی می شود افزود : حذف گاز پاک و جایگزینی سوخت مایع تبعات زیست محیطی بدنبال دارد اما چنانچه مدیریت مصرف در بخش های مختلف اعم از خانگی و تجاری و عمومی انجام پذیرد، ضمن تامین گاز نیروگاه‌ها ، از تبعات یاد شده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
اهمیت مدیریت مصرف تا جایی است که از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه در خواست شد که مردم را به صرفه جویی دعوت کنند این مهم پایداری شبکه گاز را حفظ می کند و امکان بهره مندی تمامی مصرف کنندگان را محقق می سازد .

در صورتی که با محدود کردن گاز نیروگاه‌ها مشکل کمبود گاز رفع نشود، نوبت محدودیت گاز به صنایع بزرگ مانند گچ، فولاد و سیمان می‌رسد.

سال گذشته به جز چند روز محدودیت گاز جزئی برای کارخانه سیمان شاهرود و تعدادی از کارخانه‌های گچ، محدودیت زیادی برای صنایع استان اعمال نشد.
توسعه گازرسانی از اولویت‌های مهم کشور است و پیشرفت چشمگیری داشته است اما در کنار آن باید بر تولید بیشتر گاز نیز تمرکز شود تا موازنه تولید و مصرف برهم نخورد.

میزان کمبود گاز در زمستان‌ها مطلق نیست و به موارد مختلفی مانند شدت، مدت و گستردگی سرما در کشور دارد.

در مواقعی که اعمال محدودیت در گازرسانی ناگزیر باشد، محدود کردن مصارف خانگی خط قرمز است زیرا قطع گاز خانه‌ها تبعات اجتماعی و وصل کردن مجدد آن زحمت مضاعف برای شرکت گاز در پی دارد.

با توجه به اینکه استان سمنان از زیرساخت‌های خوبی در حوزه انتقال و توزیع گاز برخوردار است و کریدور اصلی انتقال گاز بین تهران و مشهد از استان سمنان می گذرد، مشکل زیادی در تامین گاز ایجاد نمی‌شود.

برخورداری نقاط شهری استان سمنان از گاز طبیعی ۱۰۰ و نقاط روستایی بالای ۹۰ درصد است