زیبایی های طبیعت در منطقه پرور شهرستان مهدیشهر

پرور از مناطق ییلاقی و بکر با جاذبه های طبیعی و حیات وحش در شهرستان مهدیشهر می باشد.

منطقه نمونه گردشگری پرور در ۴۰ کیلومتری بخش شهمیرزاد شهرستان مهدیشهر واقع شده است.
مهدیشهر از شهرستان های استان سمنان می باشد.

درباره بخش تحریریه ویکی سمنان