سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای اسناد رسمی

سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای اسناد رسمی، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. اطلاعات این سامانه صرفاً راجع به ممنوع‌الخروجی‌ها و رفع ممنوع‌الخروجی‌های مربوط به پرونده‌های دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
برای استفاده از این سامانه نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی را وارد کرده و روی گزینه ارسال کلیک کنید تا نتیجه در انتهای همین صفحه نمایان شود.

لینک سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای اسناد رسمی:
ورود به سامانه استعلام ممنوع‌الخروجی اجرای اسناد رسمی