سامانه بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی

سامانه بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی دو نوع خدمات به شما ارائه می‌کند.

  • خدمات حساب که جهت فعالسازی آن باد به شعبان بانک کشاورزی مراجعه کنید
  • خدمات بدون لاگین که طی آن شما می‌توانید از خدماتی مانند، انتقال وجه کارت به کارت، مانده کارت، موجودی حساب های متصل به کارت، میانگین حساب های متصل به کارت، مسدودی کارت، ده گردش آخر کارت، ۳۰ گردش آخر حساب، مشاهده شماره شبا، پرداخت قبض کارتی، استعلام قبض، بازپرداخت اقساط مرابحه، بازپرداخت اقساط تسهیلات، پیگیری دسته چک (حساب های جاری متصل به کارت)، خرید شارژ تلفن همراه، شارژ مستقیم تلفن همراه، سه شارژ آخر خریداری شده، استعلام اصالت ضمانتنامه روش اول، استعلام اصالت ضمانتنامه روش دوم، بهره‌مند شوید

لینک سامانه بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی:
ورود به سامانه بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی